Odločba - ukinitev statusa javnega dobrega, parc. št. 182/7 k.o. 2187 Podhom

29. 6. 2021 Občina G. 133