Anketa o zainteresiranosti koriščenja storitve dnevnega varstva za starejše v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled

22. 10. 2021 Občina G. 167