Začasna ukinitev uradnih ur in osebnih obiskov za uporabnike Infrastrukture Bled

24. 1. 2022 Občina G. 146