Uskladitev podatkov v RKG GERK

2. 2. 2022 Občina G. 71