Uskladitev podatkov v RKG GERK

2. 2. 2022 Občina G. (Občinska uprava) 14