Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Gorje v času volilne kampanje za redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 24. 4. 2022

21. 2. 2022 Občina G. 232