Odločba - izbris zaznambe statusa javnega dobrega

18. 3. 2022 Občina G. 142