Asfaltiranje državne ceste RT905/1095

20. 4. 2022 Občina G. 118