Gradbena dela na cestah na območju občine – predstavitev poteka del

26. 5. 2022 Občina G. (Občinska uprava) 168