Gradbena dela na cestah na območju občine – predstavitev poteka del

26. 5. 2022 Občina G. 260