Poziv za podajanje predlogov in pripomb na osnutek Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za graditev žičniških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje - POPRAVLJEN DATUM

13. 7. 2022 Občina G. 221