Poziv za podajanje predlogov in pripomb na osnutek Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za graditev žičniških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje

10. 6. 2022 Občina G. (Občinska uprava) 76