Sprejem kandidatur in postopek preizkusa zakonitosti kandidatur za redne lokalne volitve 2022

20. 10. 2022 Občina G. 429