OBVESTILO GLEDE DATUMA IZIDA NASLEDNJEGA IZVODA GLASILA "GORJANC"

26. 10. 2022 Občina G. 96