Javna objava projektne naloge za ureditev vodovoda in kanalizacije v naselju Zatrnik

8. 11. 2022 Občina G. 192