Ugotavljanje izida glasovanja po pošti

21. 11. 2022 Občina G. 423