OBVESTILO Infrastrukture Bled glede posledic na vodovodnem omrežju zaradi občasnih izpadov el. energije

16. 1. 2023 Izbrisan U. 97