Predlog proračuna v 30-dnevni javni razpravi

26. 1. 2023 Občina G. 219
Predlog Odloka o proračunu
Klikni tukaj za prikaz prilog
Splošni del
Klikni tukaj za prikaz prilog
Posebni del
Klikni tukaj za prikaz prilog
Obrazložitve
Klikni tukaj za prikaz prilog
Finančni načrt MIRa
Klikni tukaj za prikaz prilog
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gorje
Klikni tukaj za prikaz prilog
Kadrovski načrt
Klikni tukaj za prikaz prilog
Letni stanovanjski program
Klikni tukaj za prikaz prilog
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture
Klikni tukaj za prikaz prilog
Letni program športa
Klikni tukaj za prikaz prilog
Letni načrt porabe turistične takse
Klikni tukaj za prikaz prilog
Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin
Klikni tukaj za prikaz prilog