Prekinjena oskrba s pitno vodo: Grabče, Krnica od h.št. 4-36a, Sp. in Zg. Laze

20. 3. 2023 Občina G. 64