Prekinjena oskrba s pitno vodo: Zg. Gorje hš: 76, 77, 78, 79, 86, 87

24. 4. 2023 Občina G. 57