Poziv za zbiranje predlogov za imenovanje koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih

16. 5. 2023 Občina G. 97
16.05.2023
Objave in pozivi
31.05.2023 do 23:59
011-1/2022
16.05.2023
Občina Gorje