Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij in poplav 2023

10. 10. 2023 Občina G. 140