Izvzem zemljišča iz javnega dobra, parc. št. 1053 k.o. 2185 Spodnje Gorje

9. 4. 2024 Občina G. 76