Izvzem zemljišča iz javnega dobra, parc. št. 856/6 k.o. 2186 Višelnica I

9. 4. 2024 Občina G. 64