Obvestilo o preselitvi ambulant v nove prostore prizidka k stavbi ZD Bled

13. 5. 2024 Občina G. 38