Spletni seminar "Food Waste Management in Tourism - "Upravljanje z odpadno hrano v turizmu"

28. 5. 2024 Občina G. 68