Izvzem zemljišča iz javnega dobra, parc. št. 872/4 k.o. 2186 Višelnica I

19. 6. 2024 Občina G. 16