Vloga za izdajo izjave predkupnega upravičenca o sprejemu ali zavrnitvi ponudbe

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA