Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaja obvestila
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA