2. Pritožba zoper odločbo sklep o zavrnitvi v zadevi dostopa do IJZ

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA