Ureditev infrastrukture v naselju Poljšica - 1. faza

2729
276.495,76 EUR
Zakon o financiranju občin
150.436,00 EUR
V teku
poljšica pri gorjah
september 2019
april 2020