Ureditev infrastrukture v naselju Poljšica - 1. faza

2303
276.495,76 €
Zakon o financiranju občin
150.436,00 €
V teku
poljšica pri gorjah
september 2019
april 2020