Objave v Uradnem listu in zbir obvestil - preprečevanje širjenja koronavirusa