Operativni načrt aktivnosti za zaščito pred širjenjem virusa COVID-19