Najpogostejša vprašanja in odgovori glede izvajanja Odloka o začasni splošni prepovedi