Sklep o določitvi izjem od splošnega zaprtja vrtcev

26. 10. 2020 Občina G. (Občinska uprava) 268