Javni poziv za predložitev vlog za neposredno podelitev koncesije za graditev žičniških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje

22. 9. 2022 Občina G. 282
22.09.2022
Objave in pozivi
07.11.2022 do 12:00
430-85/2022
22.09.2022
Občina Gorje
04 575 18 00