PODALJŠANJE ROKA ZA IZVEDBO DEL - UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU POLJŠICA

29. 10. 2019 763